top of page
WhatsApp Image 2022-08-12 at 19_edited.jpg

SERA İLEL

Özgeçmiş

Sera İlel porselenlerinde, geleneksel uygulamaları yenilikçi bir yaklaşım ile ortaya koymaktadır. 20 yillik porselen dekorlama calismalariyla İlel, yarattığı motiflerle bazı hikayeler anlatırken, bu hikayelerde kültür mirası ve efsanelerin yanı sıra katmanlı stillerle kuşaklar arası diyaloglar, metamorfoz ve evrim anlatıları iç içe geçer. Eserlerinde özellikle evrensellik üzerine hikayeler anlatmaktan hoşlanan İlel, nereye gitse birbirini anımsatan kültürel kodların farklı ifade şekillerini inceler. Ortaya çıkan eserlerdeki görsel dil ise insanlığın evrensel ve ortak kültür mirasının tamı tamına organik bir uzantısıdır. El boyaması ve el yapımı porselen karolarıyla sanatçı Sera İlel işlediği hikayelerde bir çok temayı ayrı ayrı düşünerek ve bir araya getirerek, dünya mirasımızın farklı ifade biçimlerine yepyeni bir soluk getirmektedir.

Alvaz, ağaç dallarını ve çalıları, bir ormanda rastgele bir araya gelecek şekilde, kesilmiş ve kurutulmuş çiçeklerle birlikte düzenlemek ve oluşturmak için üç kollu bir vazo. İkebana ritüelinde olduğu gibi, tasarıyı, düzenlemek için hazırlık yapmayı öne çıkarır. Dijitalde doğan bu el işçiliği heykelsi vazonun katlanan yüzeyleri porselen sanatçısı Sera İlel tarafından eklektik dışavurumcu bir tarzla yorumlanıyor. Sanatçının elinde brütalist vazonun yüzeyleri, farklı desenleri özgürce yanyana geldiği bir mecraya dönüşür.

Eser Açıklaması

About

Sera Ilel’s porcelain paintings offer an innovative approach to various traditional practices. Within her twenty years of experience with porcelain painting, she has created a range of series that combine traditional and modern stylistic techniques, showcased at various exhibitions and arts and crafts bazaars.

bottom of page