top of page
Başak Bakkaloğlu_Fotoğraf (1).jpg

BAŞAK BAKKALOĞLU

Özgeçmiş

Lisans eğitimini İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde tamamladı. Mezuniyeti sonrasında, çeşitli mimarlık ofislerinde, kentsel tasarım, konut, ofis ve mağaza tasarımı gibi farklı fonksiyon ve ölçekler üzerine çalışma imkanı buldu, deneyim kazandı.   Eş zamanlı olarak mobilya ve ürün tasarımına ağırlık verdi. Mimarlık, iç mimarlık  ve ürün tasarımı çalışmalarını tek bir isim altında sürdürme isteğiyle, 2014 yılında Cemal Çobanoğlu ile “ABRA Design Studio”yu kurdu. Kadir Has Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi’nde temel tasarım, mobilya tasarımı, mobilya tarihi ve ileri sunum teknikleri dersleri verdi. Tasarımları yurt içinde ve yurt dışında pek çok farklı sergi ve yayında yer aldı. Mobilya tasarımı yarışmalarında çeşitli ödüller aldı. Pek çok konferans ve söyleşide konuşmacı olarak yer aldı.

İsmini, “kavuşma, ulaşma, iletişim” anlamına gelen “muvasâla”dan alan MUVA, kent ve kentli arasında güçlü bir bağ ve iletişim kurmayı amaçlayan bir kent mobilyaları serisidir. Muva serisinin temel malzemelerinden biri olan beton, palimpest bir kent olan İstanbul’un tarihsel, kültürel, zamansal ve mekânsal katmanlarından referans alır ve İstanbul ile özdeşleşecek, kente özgü bir malzeme yaratılması amacı taşır. 4 farklı katmandan oluşan beton dokunun her bir katmanı farklı referanslar ve anlatımlar içerir. Alttan üste sırasıyla: Koyu gri-mavi: İstanbul Boğazı. Kadim zaman. İstanbul’u ilk kuran Megaralılar ve Antik Yunan Dönemi. Kiremit rengi: Ayasofya. Uzak geçmiş zaman. Roma ve Bizans Dönemi. Gri-mavi: Sultan Ahmet Camii. Yakın geçmiş zaman. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi. Açık gri: Gökyüzü. Şimdi. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi.

Eser Açıklaması

About

She completed her bachelor’s degree in I.T.U. Architecture Faculty, Architecture Department. After graduation, she worked in several architecture offices, where she had oppurtunity to work and gained experience on different functions and scales like urban design, residence, office and showroom designs. In the meanwhile, she continued to explore the world of furniture and product design. In 2014, aiming to go on with her works on architecture, interior design and product design, under a single name, she founded “ABRA Design Studio” with Cemal Cobanoğlu. She gave basic design, furniture design, furniture history and advanced representations technics courses at Kadir Has University, MEF University and Beykent University. Her designs have been featured in many different exhibitions and publications at home and abroad. She received various awards in furniture design competitions. She took place as a speaker in many conferences and design talks.

bottom of page