top of page

ZOOM TPU

Özgeçmiş

Zoom/TPU, 1994 yılında Atilla Kuzu ve Levent Çırpıcı tarafından İstanbul’da kurulan, Mimari, İç Mimari, Ürün Tasarımı alanlarında faaliyet gösteren multidisipliner tasarım ofisi olarak çalışmaktadır. Zoom /TPU ürün tasarımı ve araştırmaları kapsamında Ozon Design üzerinden faaliyetlerini sürdürürken. Mimarlık ve Tasarımın güncel faaliyetleri ile kültürel kodları, tarihi, kavramsal boyutlarıyla inceleyen Mooz (Meeting Organization of Zoom) oluşumu ile düşünsel, yazılı, görsel hafıza oluşturmaktadır. Zoom /TPU her ölçekte ve her sektörde faaliyet göstermektedir. Temel kodlarını tasarım üzerine kurgulayan Zoom/TPU tüm projelerinde yeni bir araştırma süreci ile projenin programı, ilişkileri, kavramsal boyutu ve tüm teknik verileri ile sürekli birbirini sorgulayan bir metodoloji izleyerek tasarımı sürdürür. Her proje yeni bir başlangıç yeni bir
öğrenme sürecidir.

Resume

.

bottom of page