top of page
Cemal Çobanoğlu_Fotoğraf.jpg

CEMAL ÇOBANOĞLU

Özgeçmiş

Lisans eğitimini İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise IMIAD’da tamamladı. IMIAD kapsamında İ.T.Ü ile birlikte, Finlandiya’da Lahti University of Applied Sciences’da, İskoçya’da Edinburgh College of Art’da eğitim aldı. Bu süreçte yüzyıl ortası mobilya tasarımı ve İskandinav tasarımı üzerine tezini yazdı. Katıldığı kentsel tasarım, iç mimarlık ve mobilya tasarımı yarışmalarında birçok farklı ödül aldı. Mezuniyeti sonrasında, çeşitli iç mimarlık ve tasarım ofislerinde deneyim kazandı. 2014 senesinde Başak Bakkaloğlu ile birlikte “ABRA Design Studio”yu kurdu. Tasarım yarışmalarında jüri başkanı ve jüri üyesi olarak bulundu, yurt içi ve yurt dışındaki tasarım haftalarında ve sergilerinde katılımcı ve küratör olarak yer aldı. Farklı mimarlık ve tasarım yayınlarında köşe yazarlığı yaptı, üniversitelerde mobilya tasarımı, mobilya tarihi ve temel tasarım dersleri verdi. Pek çok farklı konferans ve söyleşide konuşmacı ve moderatör olarak yer aldı.

İsmini, “kavuşma, ulaşma, iletişim” anlamına gelen “muvasâla”dan alan MUVA, kent ve kentli arasında güçlü bir bağ ve iletişim kurmayı amaçlayan bir kent mobilyaları serisidir. Muva serisinin temel malzemelerinden biri olan beton, palimpest bir kent olan İstanbul’un tarihsel, kültürel, zamansal ve mekânsal katmanlarından referans alır ve İstanbul ile özdeşleşecek, kente özgü bir malzeme yaratılması amacı taşır. 4 farklı katmandan oluşan beton dokunun her bir katmanı farklı referanslar ve anlatımlar içerir. Alttan üste sırasıyla: Koyu gri-mavi: İstanbul Boğazı. Kadim zaman. İstanbul’u ilk kuran Megaralılar ve Antik Yunan Dönemi. Kiremit rengi: Ayasofya. Uzak geçmiş zaman. Roma ve Bizans Dönemi. Gri-mavi: Sultan Ahmet Camii. Yakın geçmiş zaman. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi. Açık gri: Gökyüzü. Şimdi. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi.

Eser Açıklaması

About

He completed his bachelor’s degree in I.T.U. Architecture Faculty, Interior Architecture Department and his post graduate in IMIAD, where he studied in I.T.U, in Finland, Lahti University of Applied Sciences and in Scotland, Edinburgh College of Art. In this period, he wrote his thesis on mid-century furniture design and Scandinavian design. He won several different prizes in urban design, interior design and furniture design competitions. After graduation, he gained experience in several interior architecture and design studios. In 2014, he founded “ABRA Design Studio” with Başak Bakkaloğlu. He took part in design competitions as jury president and jury member, and took part in design weeks and exhibitions in Turkey and abroad as a participant and curator. He wrote many articles and columns for different Architecture and dessign publications and gave furniture design, furniture history and basic design courses at universities. He took part as a speaker and moderator in many different conferences and design talks.

bottom of page